Хранене на медицински пиявици

Пиявиците се хранят с течна храна и кръвта от животни не им е достатъчно. Докато са още в пашкули зародишите се хранят с органични вещества от пашкула, децата и младите пиявици се хранят със слуз от водни растения, ресничести едноклетъчни, личинки на водните насекоми, червеи и малки черупчести мекотели. Възрастните пиявици се хранят с кръв, тъй като зъбите им вече могат да пронизват кожата където има повече слуз, както и твърдата кожа на всички видове животни. Пиявиците за изключително лакоми и могат да пият кръв, дори когато стомаха им е запълнен с неусвоена кръв. Когато не се хранят, гладните пиявици […]